Gentofte Historie


Der var skam også industri i Gentofte


Industri og mennesker i Gentofte

Gentofte forbinder man ikke med osende skorstene og arbejdere i blå kedeldragter.
I industriens tidsalder var Gentofte da også snarere den kommune, hvor borgerskabet slog sig ned i de fine nye villakvarterer og etagebyggerier, som blev udstykket på de gamle gårdes jorder. Men mellem de nye villakvarterer, landsteder og tilbageblevne landejendomme etablerede foretagsomme folk håndværks- og industrivirksomheder.
Denne udstilling sætter fokus på industrien i Gentofte gennem tiden.

Start udstilling
Arbejdere ved Tuborg
Arbejdere ved Tuborgs Fabrikker, ca. 1900. Københavns Bymuseum